Future for Young People (FFYP)

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

In Gambia leven veel kinderen en jongeren voor wie een kleurrijke toekomst niet altijd vanzelfsprekend is. De toekomst van een gemeenschap waar dan ook ter wereld ligt in onderwijs voor iedereen. Future for Young People zet educatieve, sportieve en culturele projecten op voor kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van 4 t/m 25 jaar.

 

                                                                 

 

Vooral gehandicapten in Gambia hebben geen enkele kans op onderwijs, een baan of andere activiteiten. De ellendige situatie omtrent deze doelgroep heeft ervoor gezorgd dat FFYP een plan heeft opgezet voor deze kwetsbare doelgroep: een zorgboerderij in het dorp Tanji als dagbesteding voor verstandelijk en/of fysiek gehandicapten in de leeftijd van 16 tot 30 jaar.

Onder leiding van een begeleider zal dagelijks zorg worden gedragen voor de geiten en schapen die op de boerderij gehouden gaan worden. Hiermee wil de mogelijkheid geboden worden aan deze kwetsbare generatie om onderdeel te worden van de samenleving.

Begin 2015 zal de bouw van de boerderij afgerond zijn. Het plan is om na de realisatie van de bouw te starten met 4 jongeren uit het dorp en de aankoop van 25 geiten en 25 schapen waarmee verder kan worden gewerkt.

Wederom een prachtig project waar SBB met liefde financieel steun aan geeft!

 

HEDEN: De bouw van de boerderij is gerealiseerd. Echter zien de bestuursleden van Future For Young People nog steeds dat vele jongeren in een ontzettend slechte thuissituatie leven. De reden hiervoor is veelal de inacceptatie van ouders en de onmacht om voor een kind te zorgen dat zoveel aandacht en zorg nodig heeft. Daarom wil FFYP de zorgboerderij uitbreiden met een dagopvang. Het idee hiervan is dat iedere dag ongeveer 6 tot 10 meervoudig gehandicapte kinderen uit de omgeving worden opgehaald en een dag in de dagopvang doorbrengen. Twee verzorgers/begeleiders zullen hen dan verzorgen en waar mogelijk eenvoudige activiteiten met hen uitvoeren, op het niveau waarop dat voor deze kinderen mogelijk is.

Hiermee worden meerdere doelen bereikt. De achterliggende gedachte is namelijk dat de kinderen regelmatig uit hun dagelijkse situatie worden gehaald en een aantal keer per week naar een veilige plek worden gebracht waar ze oprechte
aandacht krijgen en prettige ervaringen kunnen opdoen. Ook geeft het hun ouders/verzorgers ruimte om geld te verdienen of andere dingen te kunnen doen. Dit is dus een win-win-situatie!

De dagopvang zal worden gebouwd op het terrein van de zorgboerderij, waardoor gebruik kan worden gemaakt van de reeds aangelegde elektriciteits- en watervoorziening.

Tevens zal een broodbakkerij in de zorgboerderij worden gemaakt waar ook weer mensen met een verstandelijke beperking gaan werken, zodat steeds meer gewerkt kan worden aan duurzaamheid en zelfstandigheid van het project.

Opnieuw een mooi initiatief waar SBB zich graag voor inzet en waarmee de dagopvang hopelijk in de zomer van 2017 al opgezet kan zijn!

 

Voor meer informatie over het project, zie de eigen site van FFYP: www.futureforyoungpeople.nl

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Future for Young People