Centrum Internationaal

Contactpersoon: Mw. Gruijters

 

Het Centrum Internationaal richt zich op onderwijs aan kinderen met een intellectuele beperking. In de stad Bahir Dar ondersteunen zij momenteel twee basisscholen met de bouw van klaslokalen en trainingen voor leerkrachten, ouders, studenten en maatschappelijk werkers. Het Education Department van de stad heeft deze stichting nu gevraagd om een derde school te gaan ondersteunen.

juni 2017

Op het terrein van de Teyma School (3200 leerlingen) wil Centrum Internationaal twee klaslokalen bouwen waarin kinderen met een intellectuele beperking aangepast onderwijs kunnen volgen. De scholen liggen verspreid in de stad, waardoor een grote groep kinderen gebruik kan maken van speciaal onderwijs. Het doel is om de kinderen basisvaardigheden aan te leren zodat ze op kunnen groeien tot gewaardeerde leden van de maatschappij. Daarbij worden ook speeltoestellen aangeschaft voor bij de klaslokalen, zodat de kinderen ook veilig buiten kunnen spelen.

Stichting Bisschop Bekkers vindt dit een heel mooi initiatief waarbij het met name fantastisch is om te zien dat het ministerie van Ethiopië zelf ook reeds heeft opgepikt hoe belangrijk het is ook deze groep te ondersteunen. Daarom zal SBB met plezier bijdragen aan de ondersteuning van dit nieuwe project!

 

mei 2020

Centrum Internationaal heeft op drie basisscholen in de stad Bahir Dar te Ethiopië speciaal onderwijs opgezet. Nu wil men voor deze kinderen een praktische vervolgopleiding ontwikkelen, in overleg met de docenten. SBB heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van praktijkonderwijs.

 

Voor meer informatie over het project, zie de eigen site van Centrum Internationaal: www.centrum-internationaal.nl

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Centrum Internationaal