Stichting Vrienden van Bronlaak

Contactpersoon: De heer Broeders

 

Stichting Vrienden van Bronlaak biedt hulp aan meerdere projecten. SBB wordt gevraagd voor een bijdrage aan het project Mayri. Mayri is een nieuw initiatief in Armenië. Het heeft als doel heilpedagogische zorg en sociaal therapie te bieden aan gehandicapte kinderen en jongeren. Zij beoogt een veilige plek te realiseren voor kinderen en jongeren met beperkingen, waar zij zich, binnen hun mogelijkheden, kunnen ontwikkelen.

Binnen het initiatief Mayri bevinden zich momenteel 16 kinderen die deel uitmaken van een schoolklas en nog twee andere kinderen. Vanuit de school krijgen zij begeleiding maar de schoolfaciliteiten zijn zeer beperkt. De wens van NGO Mayri is dan ook om een echt centrum te zijn van sociale therapie, met werkplaatsen voor kinderen en jongeren met een beperking. Men wil proberen deze kinderen het maximale uit hun persoonlijke mogelijkheden te halen. Het doel van Mayri is dan ook tweeledig: ondersteunen van de individuele ontwikkeling van het kind en het bevorderen van sociale integratie.

 

 

Om dit centrum te kunnen openen voor de dagelijkse ondersteuning van deze kinderen en ze een vak te kunnen leren, is de aanschaf van een geschikt gebouw nodig. Dit gebouw is gevonden in Yerevan maar het moet nog totaal gerenoveerd worden. SBB biedt hiervoor voor een deel de financiële hulp die zij nodig hebben.