Al Zawrak

Contactpersoon: Mevrouw Gruijters

 

De Al Zawrak Foundation is een stichting die voorziet in woonplek en educatie voor mensen met een beperking in de Bikfaya regio in Libanon. Hun doel is om integratie, veiligheid en een leven met respect, waardigheid en geluk te bewerkstelligen voor deze mensen.

Foyer de Vie is de naam van deze woonplek en bestaat uit twee gebouwen met elk vier verdiepingen. Het ene gebouw is toegewijd aan de opvang van mensen uit Libanon zelf, hier wonen op dit moment ongeveer 20 mensen. Het andere gebouw is vernoemd naar de Nederlandse pater Frans van der Lugt. Hij is de oprichter van het Al-Ard project in Syrië.

 

Pater Frans van der Lugt had dezelfde ideeën als Mr. Roland Tamraz (oprichter van de Al Zawrak Foundation) over de opvang en educatie van mensen met een verstandelijke beperking. Beiden hadden de mening dat ook zij een kans verdienen op een gelukkig leven en op een mogelijkheid in het dagelijks leven een plekje te hebben in de samenleving. Helaas is door de oorlog in Syrië pater Frans van der Lugt omgekomen tijdens een persoonlijke aanslag op zijn leven. Ook het Al-Ard centrum kreeg het zwaar te verduren en leed veel schade door de gevechten en aanslagen, waardoor het moest sluiten.

De persoonlijke relatie die pater Frans van der Lugt en Mr. Roland Tamraz hadden gaf Mr. Tamraz reden om een groot aantal van de inwoners van het Al-Ard centrum in Syrië op te vangen in zijn woonplek van Al Zawrak in Libanon. In het naar pater Frans van der Lugt vernoemde gebouw wonen nu dan ook 20 mensen met een verstandelijke beperking uit Syrië, die begeleiding krijgen van 7 ondersteuners/educatoren. Het doel voor deze 20 mensen is om hen in eerste instantie te helpen bij het verwerken van de trauma's die zij hebben overgehouden aan de voortdurende oorlog in Syrië. Daarbij wil Mr. Roland Tamraz ter nagedachtenis van pater Frans van der Lugt ook de educatie van deze mensen voortzetten, net zoals bij de 20 Libanese inwoners.

 

Voor meer informatie over het Al-Ard project in Syrië, klikt u op de volgende link: Stichting Al-Ard

 

Het project in Libanon heeft nu dus 40 mensen met een beperking onder zijn hoede. Echter is het zo dat het tweede gebouw nog niet compleet geschikt is voor het bewonen van de 20 mensen uit Syrië. Daarbij is het tevens nodig de educatie- en ondersteuningsplannen verder uit te breiden om voor alle 40 mensen van het Al Zawrak project de zorg te kunnen blijven bieden die Mr. Roland Tamraz graag wil bieden.

 

Het tweede deel van dit plan bestaat uit de volgende punten:

1. Educatie

     a. Training voor de mensen met een beperking om fysiek en mentaal sterker te worden, door middel van sport

     b. Educatie met betrekking tot agricultuur en horticultuur

     c. Het leren van een vak, bijvoorbeeld naaien en het maken van keramiek

2. Sociale programma's: integratie met de samenleving. Dit hopen zij te bereiken door recreationele en interactieve activiteiten met bijvoorbeeld schoolkinderen uit de buurt te organiseren. Hierbij kan gedacht worden aan uitstapjes naar lokale bezienswaardigheden, feestjes en sportwedstrijdjes.

3. Opleiding en begeleiding: Om bovenstaande punten te kunnen bewerkstelligen zijn ook mensen nodig. Er zullen dus zeven educators worden aangenomen welke zullen worden opgeleid en vervolgens als werknemers aan de slag zullen blijven bij Al Zawrak.

 

Met name het eerste punt met betrekking tot de educatie sluit precies aan bij de doelstellingen die ook Stichting Bisschop Bekkers heeft voor mensen met een beperking in ontwikkelingslanden. Daarom zal zij ook met plezier voor dit deel van het uitgebreide plan van Mr. Roland Tamraz financiële steun bieden! We hopen dat alles goed gaat en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom dit mooie initiatief!