Centre Simama

Contactpersoon: Mevrouw Gruijters

 

Pater Martien Konings was een missionaris die bijna 40 jaar in Kongo heeft gewerkt. Hij heeft in Kisangani een centrum voor gehandicapten geopend, Centre Simama. Dat is nu een mooi centrum met 70 betaalde werknemers, mede dankzij de hulp van SBB die al eerder heeft bijgedragen aan de opbouw en ontwikkeling van dit centrum.

Centre Simama is een complex, bestaande uit 3 hectaren grond, een paar honderd meter buiten het centrum van Kisangani.

Het terrein is omgeven door struiken, palmbomen en paden en bebouwd met eenvoudige ruimten, lokalen en werkplaatsen waar de activiteiten plaats vinden. Er wordt hulp en therapie verleend en een vak onderwezen aan de invaliden van de omgeving.

Het centrum bevat vele afdelingen waardoor het bijna helemaal zelfvoorzienend is. Zo is er onder andere een ziekenzaal, zijn er ruimtes voor onderwijs en fysiotherapie, is er een meubelmakerij en een schoenmakerij. Ook wordt er aan landbewerking gedaan en zijn er verschillende werkplaatsen waar gewerkt wordt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 2013 heeft Centre Simama al heel veel dingen bereikt in Kongo, Afrika. De hulp is er echter nooit genoeg en ook daarom is er ook nu weer een aanvraag vanuit dit centrum. Deze keer gaat het om een ander dagcentrum in Kongo, in de wijk Mangobo in de stad Kisangani. Hier wonen 30 kinderen met een handicap maar hiervoor zijn er niet genoeg materialen om deze kinderen fatsoenlijk te kunnen verzorgen. SBB biedt daarom de financiële hulp die nodig is voor een nieuwe inrichting van dit dagcentrum zodat deze eens grondig gerenoveerd kan worden. Centre Simama fungeert hierbij als supervisor en zorgt dan ook dat dit allemaal goed en zo snel mogelijk zal gebeuren. De spullen die zullen worden gekocht zijn onder ander tafels, stoelen, bureaus etcetera. Een deel van deze materialen zullen door de werkplaats van Centre Simama kunnen worden vervaardigd, waardoor indirect ook deze werkplaats een impuls zal krijgen en de werknemers daar geholpen zullen worden.

Er zijn echter ook materialen en hulpmiddelen die niet ter plaatse verkrijgbaar zijn, het betreft met name fysiotherapie-gerelateerde middelen. Deze spullen moeten daarom vervoerd worden naar het Centre Simama maar dit brengt ook weer kosten met zich mee. Daarom zal SBB hiervoor opnieuw een bijdrage leveren zodat het fantastische werk van dit project voortgezet kan blijven worden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu, in 2019, zijn er opnieuw spullen nodig die niet ter plaatse beschikbaar zijn om het goede werk van Centre Simama voort te kunnen zetten. Het gaat hierbij om materialen en hulpmiddelen ter ondersteuning van de motorische en mentale ontwikkeling van lichamelijk en geestelijk gehandicapte baby’s en kinderen. De huidige contactpersoon (sinds het overlijden van pater Konings), Henny Hoedemaker, is zelf gepensioneerd fysiotherapeut en zal ter plaatse het gebruik en de toepassing ervan instrueren, zodat de medewerkers van het centrum verder kunnen oefenen met de kinderen. Aangezien dit een goed vervolg op een mooi reeds bestaand project is, geeft SBB met plezier opnieuw haar steun en hoopt zij dat dit project nog lang voortgezet kan worden!

De heer Hoedemaker gaat eind 2019 opnieuw naar Kongo. Hij gaat kennis overdragen aan familie en medewerkers, hoe meervoudig beperkte kinderen en jongeren tot bewegen gebracht kunnen worden binnen hun mogelijkheden. Hij neemt daarvoor ook materiaal mee uit Nederland dat in Kongo bruibaar is. SBB financierde de materialen en het vervoer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktober 2020:
Een van de kinderen van Centre Simama is Isaac, een jongen met een ernstige bewegingsstoornis. Ondanks zijn beperkingen slaagt het charmante kereltje er toch steeds weer in een hartelijke glimlach aan zijn moeder te ontlokken. Zijn moeder heeft het extra zwaar, omdat de vader van Isaac is vertrokken na de geboorte van hun zoon. Een gehandicapt kind zou een straf van boze geesten zijn vanwege duistere familieaangelegenheden. Met vriendelijke mimiek en gebaren communiceert hij niet alleen met zijn moeder, maar ook met anderen in het Centre Simama. Zo steelt hij ieders hart.

Voor kinderen zoals Isaac richten de medewerkers een extra therapieruimte in. Een plek waar de Congolese therapeuten in alle rust met deze kinderen kunnen werken, uitgerust met materialen en middelen om de motoriek en geestelijke vermogens van kinderen. Daar is Isaac gek op. Hij is intelligent genoeg om de wereld om hem heen enigszins te begrijpen; zijn motoriek zit hem echter in de weg. Maar zijn humeur lijdt daar niet onder. Sterker nog, hij speelt het alleen al met zijn lach klaar om anderen in zijn omgeving in een betere stemming te brengen.

Klik hier voor een videofragment van de werkplaats en hier voor nog een fragment.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktober 2021:
SBB heeft bijgedragen aan de inrichting van de fysiotherapieruimte  van Centre Simama. In februari kwamen er enthousiaste berichten over wat dit betekent voor de behandeling van de kinderen met een beperking.
Het is voor het centrum echt een verbetering en ze willen dit project in de toekomst nog verder uitbreiden, want er blijft natuurlijk altijd iets te wensen over. Maar de eerste, belangrijkste! stap is, mede dankzij de steun van de Bisschop Bekkers Stichting, gezet.

 

Centre Simama heeft ook een website waarop nog meer informatie te vinden is: www.centresimama.com

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Centre Simama