Fundatia Izvor

Contactpersoon: De heer Akkersdijk

 

Fundatia Izvor in Iasi, Roemenië is in 1995 opgericht door twee Nederlandse vrijwilligsters. De activiteiten begonnen met het begeleiden van straatmeisjes die opgegroeid waren in kindertehuizen. De doelstelling voor deze meisjes was huisvesting en met verdere begeleiding integratie in de Roemeense maatschappij.

Deze droom kon helaas niet waargemaakt worden. De meisjes leden aan het geen-bodem-syndroom waardoor een uitgroei op sociaal-emotioneel en verstandelijk niveau geblokkeerd blijkt te zijn.

In het boek 'Bodemloos bestaan' van Geertje van Egmond wordt dit syndroom voor het eerst genoemd en door de vele theoretische informatie uit het boek, werd beter begrepen wat de meisjes doormaakten. Zo konden realistischer doelen worden gesteld.

Helaas komt dit syndroom vaker voor dan gedacht en het zou voor het personeel zeer zinvol zijn het boek te kunnen lezen, zodat zij beter het gedrag van de kinderen begrijpen.

 

logo fundatia izvor 

 

Samen met de financiële steun van SBB gaat nu het boek 'Bodemloos bestaan' worden vertaald vanuit het Nederlands naar het Roemeens. Ook zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd om het boek te promoten. Geertje van Egmond heeft zelf toegezegd naar Iasi te komen om hierbij aanwezig te zijn en haar verhaal te doen.

 

In 2014 heeft Fundatia Izvor een nieuw project opgezet. In het dorp Barnova bij de stad Iasi is een kinderboerderij met de naam 'De Ark van Noach'. Hier kunnen kinderen met een beperking, zowel lichamelijk als verstandelijk, terecht voor verschillende activiteiten onder begeleiding. Na jarenlange ervaring in de zorg aan personen met een verstandelijke beperking is namelijk gebleken dat de omgang met dieren en het werken in de natuur een enorm positieve invloed hebben op hun leerproces. SBB heeft al bij het oprichten van de kinderboerderij hulp geboden. Nu is echter het idee ontstaan om voor deze kinderen ook ergotherapeutische activiteiten te organiseren, zodat kinderen met een beperking fysiek en emotioneel in contact kunnen komen met diverse boerderijdieren. Deze activiteiten zullen bestaan uit het verzorgen van de boerderijdieren en hun verblijven en het onderhouden van een groentetuintje. Dit zal aangepast worden op het niveau van de kinderen en een psychopedogoog zal het werkproces begeleiden.

Voor dit plan zijn nog een hoop materialen nodig, zoals kinderoverall's om in te kunnen werken, klompen en laarzen,  en gereedschap zoals kinderkruiwagens. SBB zal hiervoor de nodige financiële hulp geven om Fundatia Izvor bij dit nieuwe project te kunnen helpen.

 

In de stad Iasi heeft Fundatia Izvor ook een kleinschalige woonvorm in een appartement. Dit is echter geen ideale situatie omdat dit eigenlijk te klein is voor de zorg die daar geleverd wordt. Daarom wil men deze woongroep verplaatsen naar een huis in het dorp Barnove, dichtbij de kinderboerderij 'De Ark van Noach'. Het pand hier is ruimer en heeft een grote tuin waardoor er meer gedaan kan worden door het Roemeense personeel, opgeleid onder leiding van Fundatia Izvor, voor de kinderen die er gaan wonen. Het huis moet echter wel geschikt worden gemaakt voor deze woonvorm, waarvoor de steun van SBB wordt gevraagd. Het gaat hier dan vooral op  een aansluiting op het aardgasnet en op het waterleidingnet, aangezien er op dit moment alleen een houtkachel en grotendeels opgedroogde waterput op het terrein te vinden zijn. SBB vindt dit een mooi initiatief en leent dan ook graag haar steun om deze verbetering te bewerkstelligen.

 

Voor meer informatie over dit project, klik op een van de links: www.vriendenvanizvor.nl of www.zorgnet.eu

 

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Fundatia Izvor