Stichting Imarika

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

Stichting Imarika, opgericht in 2020, is actief in de sloppenwijk Mukuru in Nairobi. Men biedt aan 70 kinderen met een beperking een aantal keren per week dagopvang, therapie  (m.n.  fysiotherapie) en voeding. 

De moeders kunnen dan overdag  inkomen verwerven en op het  centrum leren, hoe hun kind het beste te begeleiden.
Is hun kind noodgedwongen thuis, dan kan de moeder niet buitenshuis werken of ze moet ervoor kiezen om haar kind alleen thuis te laten, met alle gevaren en ellende van dien.

De dochter van de aanvrager is al 7 jaar werkzaam in Kenia en heeft de Imarika dagopvang opgericht. Haar familie zet zich hier in Nederland in om gelden bijeen te garen voor dit mooie doel. Door de Corona-beperkingen lukte dat in 2021 moeizaam.
SBB is met succes gevraagd om de voortgang van het project in 2022 mogelijk te maken. Daarna gaan we ervan uit dat Imarika weer op eigen kracht voldoende gelden kan vergaren om de dagopvang en alles wat daarbij komt te continueren.

Stichting Imarika heeft ook een eigen website: https://imarika.nl/

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Imarika