EDUCATR

Contactpersoon: mevrouw Veenvliet

In het  zuiden van India in Tamilnadu (28 km ZW van de stad Theni and 38 km ten westen van de stad Madurai) staat een basisschool, de "Chakkaravarthi Vidyalaya Nursery & Primary School", waar momenteel bijna 260  leerlingen les krijgen. Het is een school voor kinderen van achtergestelde en arme bewoners van deze streek, waar bij de stichting EDUCATR (Education, Communication and Development Trust) betrokken  is.

mei 2020: Basisschool in Zuid India nu ook open voor kinderen met een beperking 

In het begin was men vooral gericht op uitroeiing van analfabetisme onder de armen op het platteland. De schoolleiding wil nu ook aan kinderen met een verstandelijke beperking of zintuigstoornissen kansen bieden om zich te ontwikkelen. SBB geeft een financiële bijdrage voor aan de school, zodat aan 72 kinderen met een verstandelijke beperking inclusief onderwijs en speciale zorg geboden kan worden. Het plan is om sport- en spelmateriaal en aangepaste educatieve middelen aan te schaffen. Ook zullen er medische controles plaats vinden.

SBB draagt bij aan de toelating van nog eens 72 kinderen in de "Chakkaravarthi Vidyalaya Nursery & Primary School" om hen inclusief onderwijs en speciale zorg te kunnen bieden.

 

Klik op de link hieronder voor het fotoboek:

Fotoboek Educatr India