Stichting Parels van Tarasiki

Contactpersoon: De heer De Nobel

 

In het hart geraakt door het lot van de geestelijk, verstandelijk en lichamelijk gehandicapte bewoners van 
het Psycho-neurologische Dom Internat in het Wit-Russische plaatsje Tarasiki, besloot de initiatiefneemster, zelf moeder van een zoontje met het Down-syndroom, een stichting op te richten om daadwerkelijk directe hulp te gaan verlenen aan dit door tekort aan overheidssteun verwaarloosde instituut en haar bewoners.
Al snel vond ze enkele mensen, die, net als zijzelf, hart hadden voor en bovendien ook ervaring met hulpverlening in Wit-Rusland. En zo werd in het voorjaar van 2007 de stichting Parels van Tarasiki opgericht. De stichting ziet de bewoners van het Dom Internat als parels van mensen, eenvoudigweg omdat God alle mensen, ook hen die om wat voor reden dan ook buiten de samenleving zijn geplaatst, ziet als parels in Zijn hand.

parels van tarasiki

SBB leefde met deze stichting mee en steunt ze nu door het geld te verstrekken voor medische fysiotherapie voor de bewoners van het Dom Internat. Een van de verpleegkundigen is op eigen (financiële) kracht afgestudeerd als medisch fysiotherapeut en zij gaat hen nu helpen om een goed fysiotherapieprogramma op te richten voor alle bewoners.

Deze zomer is er al veel vooruitgang geboekt. Er zijn verscheidene apparaten aangeschaft voor de medische fysiotherapie en binnenkort gaat er dus een start worden gemaakt met deze therapie, zodat de bewoners van het Dom Internat eindelijk hun fysiotherapie krijgen.

Binnenkort zal er ook een Nederlands psycholoog die gespecialiseerd is op het gebied van autisme en verbetering van communicatie met verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, naar het Dom Internat komen. Hij zal een training geven aan het personeel zodat zij beter leren communiceren met de bewoners van het internaat. Ook zal er een zogenoemd 'Miracle Day' worden georganiseerd waarbij er de hele dag door leuke activiteiten voor de bewoners zullen zijn waaraan zij ook zelf deel kunnen nemen.

Op deze manier wordt het leven van de bewoners van het Dom Internat toch steeds een beetje leuker en makkelijker gemaakt! 

 

Hun missie:

Het initieren en begeleiden van activiteiten op medisch, educatief en sociaal gebied, alsmede materiele ondersteuning, ten behoeve van psychoneurologische internaten in Wit-Rusland in het algemeen en het Psychoneurologisch Dom Internat te Tarasiki, Wit-Rusland, in het bijzonder.

Hun visie voor de komende jaren:

  1. De aanschaf en levering van bedden en beddegoed aan de bewoners van het Dom Internat in Tarasiki.
  2. de aanschaf en levering van zomer- en winterkleding aan de bewoners van het Dom Internat in Tarasiki
  3. het bijdragen aan de verbetering van de persoonlijke verzorging en hygiene van de bewoners van het
    Dom Internat in Tarasiki
  4. het (doen) initieren en bevorderen van een professionele mentaliteitsverandering onder het verzorgende personeel van het Dom Internat in Tarasiki
  5. het bevorderen van naamsbekendheid van de stichting, het opzetten van een solide PR-beleid en het werven van fonden ter ondersteuning en financiering van de mission statement en de daaruitvolgende visie van de stichting Parels van Tarasiki

 

De stichting Parels van Tarasiki heeft ook een eigen website: www.parelsvantarasiki.nl