Stichting Ewoi

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

Stichting Ewoi ondersteunt financieel enkele projecten in Lodwar in het Turkana district in Kenia ten behoeve van:

- Onderwijs aan dove kinderen

- Dagopvang voor meervoudig gehandicapte kinderen

- Hulp aan de armste ouderen

Het Turkana district ligt in het noorden van Kenia en grenst aan Ethiopië, Sudan en Uganda. Het heeft een semi-woestijn klimaar waardoor er weinig regen valt. Hierdoor kan er weinig voedsel verbouwd worden en moet dit veeluit aangevoerd worden vanuit het zuiden van het land.

Door de stichting wordt hulp geboden aan bovenstaande doelgroepen zonder discriminatie van sekse of geloof. Deze projecten besteden niet alleen aandacht aan de doelgroep zelf, maar trachten ook de omgeving van de doelgroep bij de zorg te betrekken zoals familie, buurt, scholen en kerkelijke groeperingen.

Het bisdom dat de verantwoordelijkheid draagt voor de projecten heeft geen financiële mogelijkheid de projecten te steunen, daarom is stichting Ewoi in 2013 opgericht. 

De stichting doet nu een verzoek aan SBB voor een financiële bijdrage voor de dagopvang voor meervoudig gehandicapte kinderen. Twee keer per week worden ongeveer 14 kinderen thuis met de pickup van het project opgehaald door medewerkers van het Ewoi centrum. Hierna worden ze in een speciale ruimte gewassen, gevoed, gemasseerd en er worden activiteiten ondernomen zoals spelletjes en muziektherapie. Dit voorziet in iets wat zij thuis niet krijgen omdat de arme families bezig zijn om eten voor het gezin bij elkaar te krijgen. Het kunnen vervoeren van deze kinderen is dus cruciaal voor dit project en SBB zal dan ook met plezier financieel bijdragen aan het bekostigen van deze vervoerskosten.

Oktober 2019:
Eén keer per jaar wordt in de dagopvang een kerstviering georganiseerd voor de kinderen en hun ouders. Ieder jaar wordt hiervoor een andere stichting gevraagd financiële steun te verlenen, zodat een mooie dag kan worden opgezet met leuke activiteiten en lekker voedzaam eten. Met veel plezier geeft SBB in 2019 haar steun aan deze dag en wordt hopelijk een fantastisch leuke dag georganiseerd voor de kinderen van Stichting Ewoi!

Oktober 2020:
In Lodwar in Noord-Kenia wil men het komend kerstfeest voor de kinderen in de dagopvang ook dit jaar weer zo gezellig mogelijk maken. Stichting Ewoi vroeg SBB om dit mede mogelijk te maken. Met relatief eenvoudige middelen wordt het een mooi feest, en SBB draagt daar graag aan bij!

December 2022:
Al jaren geen regen, honger, ellende. Dat is de situatie voor de mensen in Kenia.
Stichting Ewoi, actief in o.a. Lodwar, Kenia biedt noodhulp, ook aan kinderen met een verstandelijke beperking. Deze kinderen gaan naar de dagopvang, krijgen daar naast activiteiten ook voeding. Hun ouders hebben meer tijd om voeding en stookhout te verzamelen. SBB kan met steun aan dit project de nood enigszins verlichten

December 2023
Op het dagcentrum in Lodwar in het Turkana-district komen drie dagen per week meervoudig gehandicapte kinderen samen.
Zij worden opgehaald met een busje van Stichting Ewoi.
Op het dagcentrum worden zij verzorgd, gevoed en er wordt met hen gespeeld.
Hiervoor zijn aangepaste materialen nodig die SBB graag bekostigt.

 

Voor meer informatie over dit project, klik op de link om naar de eigen website van Stichting Ewoi te gaan: www.stichting-ewoi.nl

 

Voor foto's van dit project, klik op het fotoboek:

Fotoboek Stichting Ewoi