Vrienden van Hunedoara

Contactpersoon: De heer Akkersdijk

 

In 2002 is in de Roemeense stad Hunedoara gestart met een basisschool (5 t/m 17 jaar) voor kinderen met een verstandelijke beperking, veelal autisme en Down-syndroom. Deze school wordt gefinancierd door de overheid, echter wel met een krap budget. Vooral voor schoolmaterialen krijgen ze te weinig geld. Voor investeringen (gebouwen, meubilair, computers e.d.) zijn ze aangewezen op de gemeenten, die hiervoor ook vaak te weinig geld hebben.

Naast de school in Hunedoara is sinds 2010 eenzelfde school opgezet in Lupeni (ongeveer 80 km van Hunedoara). De beide scholen hebben samen zo’n 150 leerlingen.

Verschillende stichtingen ondersteunen beide scholen al enkele jaren o.a. met schoolmaterialen, schoolmeubels, computers en schoolbussen (4 stuks). Echter blijft er noodzaak voor verbeteringen aan de panden en tijdige vervanging van de veelal oude en gebruikte schoolbussen. Hiervoor wordt nu ook de steun van SBB gevraagd, welke met liefde gegeven wordt om deze mooie initiatieven verder te kunnen helpen ontwikkelen!

 

Voor meer informatie over dit project, bezoek hun eigen website: www.vriendenvanhunedoara.nl

Voor meer foto's van dit project, klik op de volgende link:
Fotoboek Vrienden van Hunedoara