Stichting Kerala

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

Stichting Kerala is een stichting die projecten opricht voor mensen met een verstandelijke handicap. Zij doen dit in de deelstaat Kerala in India, vandaar ook de naam van de stichting.

SBB steunt deze stichting door middel van bijdragen aan onder andere verschillende dagcentra. Zo hebben zij al geld gedoneerd voor de bouw van een dagcentrum in Denduluru en voor de aanschaf van een busje zodat de bewoners van het dagcentrum ook vervoerd konden worden van en naar het dagcentrum.

Ook organiseert Stichting Kerala reizen naar haar projecten. De reissom die hiervoor wordt gevraagd komt ook weer ten goede aan de projecten.

In de stad Guntur is in 2008 met steun van SBB een grote school gebouwd die in 2009 geopend is. Hierdoor konden 70 à 80 kinderen met een verstandelijke beperking naar school. Voor het vervoer van en naar huis is toen een autoriksja aangeschaft.
Door de goede kwaliteit van het onderwijs dat op deze school gegeven wordt, is het aantal kinderen dat de school wil bezoeken aanzienlijk gegroeid. Ondertussen zijn er 142 kinderen met een verstandelijke beperking die naar school gaan in Guntur maar de autoriksja kan niet al deze kinderen vervoeren. Hiervoor wordt nu, ook weer met de steun van SBB, een schoolbus gekocht zodat alle kinderen die nu op de wachtlijst staan toch naar school kunnen gaan.

Ook in 2016 wordt de school nog steeds drukbezocht door bijna 200 kinderen. Echter blijft het zo dat een deel van de kinderen zeer moeilijk naar Guntur kan komen door de grote afstand vanuit hun woonplaats en vanwege de blijvende toename kan de in 2008 aangeschafte schoolbus niet alle kinderen meer ophalen. Daarbij is gebleken dat ook een aantal verstandelijk beperkte kinderen door ouders 'bij de poort' wordt afgeleverd. Om ook voor deze kinderen een perspectief te krijgen is huisvesting noodzakelijk. Daarom is het idee ontstaan om bij de school een hostel te bouwen met plek voor 50 kinderen. Stichting Bisschop Bekkers vindt het mooi om te horen dat het project zo goed loopt en draagt met plezier weer bij aan dit nieuwe initiatief!

logo stichting kerala

Op het moment is Stichting Kerala weer bezig met onder andere het dagcentrum in Denduluru. Er zijn al verschillende dagcentra gebouwd en om de goede zorg die hier gegeven wordt te blijven geven, zijn er verschillende nieuwe materialen nodig, onder andere voor de fysiotherapie die verleend wordt aan de kinderen. Ook hierbij verleent SBB weer haar financiële steun zodat Stichting Kerala haar goede werk voort kan zetten.

In de plaats Anakkara is tevens een aantal jaar geleden een school/dagcentrum gebouwd met daarbij een gezinsvervangend tehuis waar 20 personen kunnen wonen. Deze Pratheeksha Niketan Special School is een van de 7 voorzieningen voor mensen met een beperking in de streek Kerala en is in 2014 uitgegroeid tot zelfs 110 cliënten en bezoekers. Omdat een deel hiervan niet in het dagcentrum zelf kan inwonen komen deze mensen vanuit een nabijgelegen bergachtig gebied naar Anakkara. Het openbaar vervoer geeft echter een heel slechte verbinding. Aan SBB is daarom een bijdrage gevraagd voor het aanschaffen van een autobus, zodat alle cliënten naar de Pratheeksha Niketan Special School kunnen blijven gaan. In de zomer van 2014 zal de bus dan gekocht kunnen worden zodat voor het begin van het nieuwe schooljaar alles weer geregeld is. Aangezien Stichting Kerala bij meerdere projecten door SBB gesteund wordt zal SBB ook met plezier aan dit project bijdragen!

Stichting Kerala heeft ook een eigen site met meer en uitgebreidere informatie over al haar projecten.
Klik op de link om naar de site toe te gaan: www.stichtingkerala.nl

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Kerala