Stichting Sukacita

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

Stichting Sukacita heeft op Bali een kenniscentrum opgericht met als doel kennis over kinderen met een verstandelijke beperking te delen met de leerkrachten van de speciale scholen en de bevolking. Zij heeft op Bali onderzoek gedaan naar welke kennis over kinderen met een verstandelijke beperking aanwezig is. Zij heeft zich verdiept in het huidige scholingssysteem van Bali en er hebben vele observaties plaatsgevonden op de speciale scholen. Aan de hand hiervan heeft Stichting Sukacita een kenniscentrum opgericht met als doel kennis te delen. Stichting Sukacita zal dus niet zelf de scholing aan kinderen met een verstandelijke beperking geven. Zij zal haar specifieke kennis en inzichten delen, uitgaande van het bestaande systeem.

Stichting Sukacita wordt geleid door vakkundige projectleiders in samenwerking met de Indonesische Stichting: het Suryani Institute for Mental Health.

                                                                

HUN VISIE
Voor een kind met een verstandelijke beperking én dat vanuit de omgeving weinig meekrijgt, is het leven een opgave. Dáár gaat ons hart naar uit. Als er meer kennis komt over deze doelgroep ontstaat er meer begrip over de wereld van deze kinderen.

Kinderen met een verstandelijke beperking houden ons een spiegel voor. Zij leren ons al onze innerlijke creatieve bronnen aan te spreken en gebruik te maken van al onze zintuigen. Alleen gebruik maken van een cognitieve benadering sluit onvoldoende aan bij de manier van leren en informatie opnemen van deze kinderen. Zij vragen om een creatieve manier van benaderen.

HUN MISSIE
Stichting Sukacita zet zich in om kennis te delen over kinderen met een verstandelijke beperking. 
Dit doet zij in Indonesië, in de provincie Bali, waar deze kinderen nog weinig meekrijgen vanuit hun omgeving.

NIEUW PROJECT 
Stichting Sukacita heeft in 2014 een boek uitgegeven met als titel ‘Anak Unik’, wat uniek kind betekent. Het boek maakt aan leerkrachten, ouders en andere professionals duidelijk hoe kinderen met een verstandelijke beperking onze wereld beleven. De kracht van ‘Anak Unik’ is dat het praktisch en helder geschreven is. Het boek geeft antwoord op vragen als: Wat is een verstandelijke beperking? En is er een medicijn? Het boek ‘Anak Unik’ laat de lezer in de schoenen staan van het kind; Hoe voelt het als je de wereld niet altijd begrijpt?

In 2015 wil Sukacita een tweede boek schrijven over communiceren met kinderen met een verstandelijke beperking. Na de basisinformatie uit boek 1 hebben de mensen behoefte aan iets praktisch. Dit boek gaat dan ook over het gebruik van ondersteunende gebaren, genaamd: ‘elkaar verstaan’. Vaak gaat communicatie met kinderen met een verstandelijke beperking anders. Communicatie door middel van taal is lastig, er ontstaat gemakkelijk miscommunicatie. Het gebruik van ondersteunende gebaren helpt elkaar te begrijpen en taalgebruik te stimuleren. In het boek laten we door middel van plaatjes zien hoe het ondersteunende gebaar eruit ziet en hoe je deze gebruikt. Deze praktische methode geeft begeleiders én kind een handvat om beter met elkaar te communiceren, ‘je gaat elkaar beter verstaan’. 

 

Ondertussen heeft Stichting Sukacita het boek uitgegeven. Daarbij is het plan ontstaan om door de projectleiders in 2016 op alle 9 scholen voor speciaal onderwijs in Bali in het Indonesisch een workshop te geven. Hierbij worden leerkrachten, ouders en verzorgers uitgenodigd. Door praktische oefeningen worden de deelnemers in de schoenen van het kind geplaatst en beleven zij hoe een kind met een verstandelijke beperking onze wereld ervaart. Daardoor ontstaat er beter begrip over de leefwereld van het kind. Alle deelnemers krijgen het boek ‘Anak Unik’. De tour langs alle SLB-scholen heeft in het Indonesisch de naam: ‘Anak Unik’-Tour gekregen. Deze naam is gekozen, zodat het kind met een verstandelijke beperking in positief daglicht komt te staan. Veelal worden in Indonesië kinderen met een verstandelijke beperking nog ‘dom’, ‘gek’ of ‘idioot’ genoemd.

Sukacita heeft in mei 2016 een start gemaakt met de Uniek Kind Tour, maar zij willen graag door met het bezoeken van nog meer scholen voor speciaal onderwijs op Bali. SBB wordt gevraagd om steun om  alle 9 scholen een bezoek te brengen en zoveel mogelijk leerkrachten en ouders te bereiken met de positieve boodschap van Uniek Kind. Het bereik van de ‘Anak Unik'-Tour zal groot zijn. Er wordt verwacht tussen de 500 en 1000 ouders en leerkrachten te spreken. Wanneer ouders en leerkrachten kinderen met een verstandelijke beperking gaan zien als Uniek Kind (een kind met mogelijkheden), dan zullen zij anders omgaan met het kind en deze visie doorgeven. Deze ontwikkeling kan voor vele kinderen het verschil maken tussen een leven waarin zij ‘weggestopt worden’ en een leven ‘waarin zij er mogen zijn’.

SBB vindt de visie en missie van Stichting Sukacita bewonderenswaardig en blijft dan ook met alle plezier financieel hulp bieden om de 'Anak Unik'-Tour een groot succes te laten zijn!

 

Deze stichting heeft ook een eigen website: www.sukacita.org

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek Stichting Sukacita