World Servants

Contactpersoon: De heer Broeders

                                                                                                              

In Bolivia heerst er nog steeds een groot taboe op het hebben van kinderen met een beperking. Vaak worden deze kinderen thuis gehouden en weggestopt. Gelukkig zijn er ook plekken waar de kinderen wél terecht kunnen, bijvoorbeeld het centrum voor speciaal onderwijs 'Vida Nueva', wat ‘nieuw leven’ betekent, in El Torno. Hier krijgen kinderen met een beperking onderwijs. In ‘Vida Nueva’ krijgen ze de kans op een nieuw leven en wordt er veel aandacht aan hen besteed op zowel psychisch als lichamelijk vlak, bijvoorbeeld met fysiotherapie. Er zijn acht leraren, een fysiotherapeut en een psycholoog. Hierdoor is het mogelijk om te voorzien in het onderwijs dat de kinderen nodig hebben, rekening houdend met hun beperking. De ruimte is alleen veel te krap om goed onderwijs te bieden. Ook zijn er nog veel meer kinderen die graag naar deze school zouden willen, maar dit gaat niet omdat er geen ruimte is. World Servants helpt met de uitbreiding van deze school met nieuwe klaslokalen en toiletten.

Het gebouw waarin lesgegeven wordt is op dit moment echter veel te klein. In het huidige schoolgebouw zijn zes kleine klaslokalen waarvan een aantal slechts zes vierkante meter is en zelfs de keuken als lokaal is ingericht. Er wordt les gegeven aan 62 leerlingen in de leeftijd tot achttien jaar. Allen hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking. De onderwijsinstelling bestaat pas vier jaar en het aantal leerlingen blijft toenemen vanuit de wijde omgeving van El Torno. Er is te weinig ruimte om de kinderen goed les te kunnen geven. Ook zijn er geen degelijke toiletten aanwezig.

World Servants helpt dus mee met de realisatie van nieuwe klaslokalen en toiletten. Dit zorgt voor een betere leeromgeving en meer ruimte zodat meer kinderen naar school kunnen. Daardoor wordt het gewoner voor de gemeenschap dat er kinderen met een beperking zijn en neemt het taboe steeds meer af. Verder wordt door deze uitbreiding de school Vida Nueva een volledige lagere school voor speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen de kinderen hun opleiding afronden in El Torno.

De realisatie van het project zal plaatsvinden van 2 tot en met 21 augustus 2014. Dertig jongeren uit Nederland in de leeftijd van 16 tot 24 jaar gaan naar El Torno toe om mee te bouwen aan de klaslokalen en toiletten. De afbouw wordt vervolgens door de lokale aannemer en de gemeenschap gedaan. Het is daarmee de bedoeling dat het project binnen een jaar is afgerond.

SBB vindt dit een erg mooi project en geeft dan ook met plezier financiële hulp zodat dit project zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden!

 

World Servants heeft ook een eigen site met meer informatie over haar projecten: www.worldservants.nl

 

Klik hieronder op de link voor het fotoboek:

Fotoboek World Servants