Stichting Mirjam in Malawi

Contactpersoon: Mevrouw Zevalkink

 

Stichting Mirjam in Malawi is een stichting die zich inzet voor de mensen in regio Bembeke (Malawi, centraal Afrika) door projecten te ondersteunen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landbouw.

Zij handelen met de volgende uitgangspunten:

  • Zinvol: De stichting wil een zinvolle bijdrage leveren aan het leven van de medemens die minder bedeeld is. Voor onze stichting betreft dit de medemens in Bembeke, Malawi. Wat in de ogen van de stichting hulp zinvol maakt, wordt in het beleidsplan verder uitgewerkt.
  • Vraaggericht: of een project moet worden uitgevoerd hangt sterk af van het belang dat er lokaal aan wordt gehecht. Projectideeën ontstaan vanuit Bembeke, de stichting helpt met de uitwerking voor zover het in haar vermogen ligt.
  • Gebiedsgericht: de stichting richt zich op Bembeke en omgeving en biedt ondersteuning bij wat de mensen daar als nodig zien voor hun eigen ontwikkeling. De stichting volgt de behoeften en ontwikkeling van de regio, in het tempo dat Bembeke aan kan. 
  • Duurzaam: De (doelstellingen van) de projecten zijn gericht op het creëren van een situatie waarin de betrokkenen de mogelijkheden hebben om de eigen situatie onder eigen verantwoordelijkheid verder te verbeteren. Projecten zijn gericht op een permanente verbetering van de leefsituatie, met een eindige inspanning van de stichting. Dit houdt dus als vanzelf in dat de stichting niet werkt met permanente ondersteuning.
  • Doelgericht: Ieder project kent een projectvoorstel waarin een meetbaar doel staat geformuleerd, waarin het beoogde effect beschreven staat, wat de kosten zijn, hoe de eigen bijdrage van de betrokkenen in Bembeke eruit ziet en wie de plaatselijke projectcoördinator is. De stichting bepaalt, voordat het project uitgevoerd wordt, hoe dit geëvalueerd wordt. 

Stichting Bisschop Bekkers gaat deze stichting ondersteunen bij het volgende project. Door een samenwerking van drie basisscholen in Bembeke wordt een 'LD Resource Centre' opgericht, een centrum voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben. Momenteel beschikken deze drie basisscholen één leslokaal voor speciaal onderwijs maar met de hulp van SBB gaan daar drie leslokalen bij komen. Daarbij moeten leer- en hulpmiddelen worden aangeschaft om de leslokalen in te richten, ook hiervoor biedt SBB financiële hulp.

-----------------------------------------------------------

HEDEN: Op dit moment zijn de drie lokalen die met de hulp van SBB zijn gebouwd en ingericht vol in gebruik. Er is toendertijd gestart met 14 kinderen maar inmiddels is het aantal kinderen gegroeid tot 68 en dit aantal blijft stijgen. Van de drie lokalen worden er momenteel 2 gebruikt voor kinderen met leerproblemen. Het andere lokaal wordt gebruikt voor kinderen met visuele en auditieve beperkingen. Het aantal kinderen is echter veel te groot om alle kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben en verdienen. Het idee is nu om een extra gebouw met nieuwe klaslokalen, een sterke omheining en een ingericht speelterrein te bouwen zodat het project uit kan breiden. Ook hier zal SBB weer met plezier aan bijdragen, er zal een financiële bijdrage worden gegeven voor het realiseren van de omheining en de inrichting van het speelterrein bij het nieuw gebouwde huis.

 

Hieronder kunt u een mooi filmpje zien gemaakt tijdens een van de lessen over het leren van kleuren!

 

December 2023
Om een naaiatelier en een timmerwerkplaats in te richten in het dagcentrum in Bembeke vroeg Stichting Mirjam in Malawi een bijdrage aan SBB.
Ook worden enkele lokalen heringericht.
Zo kan men de deelnemers beter begeleiden naar een toekomst waarin zij naar vermogen hun bijdrage leveren aan de  maatschappij.
SBB helpt graag mee e.e.a. te realiseren.

 

Klik voor meer informatie over Stichting Mirjam in Malawi op de link: Stichting Mirjam in Malawi

Van alle projecten die Stichting Mirjam in Malawi ondersteunt staat ook een mooie beeldmap online, klik hiervoor op de link: Beeldmap Stichting Mirjam in Malawi

 

Klik op de link hieronder voor het fotoboek:

Stichting Mirjam in Malawi