Medisch Comité Nederland-Vietnam

Contactpersoon: mevrouw Gruijters

 

Stichting Medisch Comité Nederland Vietnam (MCNV) stelt zich een wereld voor waarin de samenleving alle mensen ondersteunt in hun ontwikkeling naar maximaal welzijn en een volwaardige maatschappelijke positie. Vanuit Laos, Vietnam en Nederland werkt MCNV voor:

  • etnische minderheden
  • mensen die in armoede leven
  • vrouwen en meisjes
  • mensen die worden geconfronteerd met discriminatie of sociale uitsluiting
  • mensen met een handicap

mei 2020: Vroege opsporing in Vietnam

In de bergachtige en afgelegen provincie Dien Bien in het Noord westen van Vietnam ondersteunt stichting Medisch Comité Nederland Vietnam (MCNV), een stichting die al sinds 1968 bijdraagt aan de verbetering van de leef- en gezondheidssituatie van bevolkingsgroepen in een achterstandspositie in o.a. Vietnam, een revalidatiecentrum. Hier kunnen kinderen met een handicap/beperking terecht voor onderwijs, huisvesting, met elkaar spelen en ervaringen uit wisselen, maar vooral ook om een plek in de maatschappij te ‘veroveren’ en niet langer geïsoleerd te zijn in de afgelegen dorpen waar de kinderen wonen. Het gaat om kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende beperkingen, zowel kinderen met motorische beperkingen, zintuiglijke handicaps, autisme en verstandelijke beperking. De Vietnamese overheid betaalt de salarissen, gebouwen en lopende kosten.

Een grote wens van MCNV is om in 2020 de zorg voor kinderen met een beperking onder de 8 jaar uit te breiden naar de communes in 6 districten in de regio door middel van vroegtijdig opsporen (Early Detection) en passende hulp bieden aan de kinderen en ouders in de dorpen.

Daarvoor zijn trainingen nodig voor gezondheidswerkers, onderwijzers en uiteraard ook voor de ouders. De kennis en ervaring die is opgedaan in het revalidatiecentrum wordt ook toegepast in de communes. Het doel is om jonge kinderen met een handicap vroegtijdig op te sporen en zodoende vroegtijdige interventies te plegen, waardoor zij de mogelijkheid krijgen tot onderwijs en inclusie in de gemeenschap. Alle ouders van deze kinderen en de leraren en schoolleiders in de regio krijgen basisinformatie over handicaps, zorg en onderwijs voor dit soort kinderen.

Het programma is een 3-jarig programma, te beginnen eind 2020, waarvoor het MCNV een bijdrage vroeg aan SBB om het eerste jaar met deze vroege opsporing aan de gang te gaan. Voor de volgende 2 jaar worden andere sponsoren gezocht.

SBB ondersteunt graag dit belangrijke project.

 

Klik op de link voor meer informatie over MCNV

Klik op de link hieronder voor het fotoboek:

Fotoboek MCNV